top of page

Mokyklos samprata

Mokyklos samprata

Mokykla – kultūrinės paskirties ugdymo vieta, kurioje vaikas per tęstinį ugdymą, saviugdą ir veiklą bendruomenėje įgyja žinias ir atranda save.

Ugdymas mokykloje atitinka Pradinio ugdymo programos bendruosius ugdymo planus bei remiasi dr. Meilės Lukšienės pagrįsta demokratinio ugdymo metodologija.

Mokykla bus tokia, kokią sukursime kartu bendruomenėje patys, nes kultūra - tai pirmiausia santykis.

Bendruomenė

Tvari bendruomenė nėra duotybė: tai viešoji gėrybė, kurią turime susikurti patys!

Bendruomenė

Skatiname glaudų tėvų ir mokytojų „gyvą“ bendravimą ir bendradarbiavimą

● Vertiname bendruomenę kaip pačią svarbiausią sąlygą ugdymo įstaigoje, darančią įtaką ne tik vaiko emocinei gerovei mokykloje, bet ir jo pasiekimams

Įtraukiame šeimas į mokyklos gyvenimą ir džiaugiamės jų iniciatyvomis

Kuriame ryšius su įvairiomis įstaigomis ir įmonėmis, kad patirtinis ugdymas būtų „čia ir dabar“

bottom of page