Mokyklos samprata

 

Mokykla – kultūrinės paskirties ugdymo vieta, kurioje vaikas per tęstinį ugdymą, saviugdą ir veiklą bendruomenėje įgyja žinias ir atranda save.

Mokykla bus tokia, kokią sukursime kartu bendruomenėje patys, nes kultūra - tai pirmiausia santykis.

Bendruomenė

Tvari bendruomenė nėra duotybė: tai viešoji gėrybė, kurią turime susikurti patys!

 

Skatiname glaudų tėvų ir mokytojų „gyvą“ bendravimą ir bendradarbiavimą

● Vertiname bendruomenę kaip pačią svarbiausią sąlygą ugdymo įstaigoje, darančią įtaką ne tik vaiko emocinei gerovei mokykloje, bet ir jo pasiekimams

Įtraukiame šeimas į mokyklos gyvenimą ir džiaugiamės jų iniciatyvomis

Kuriame ryšius su įvairiomis įstaigomis ir įmonėmis, kad patirtinis ugdymas būtų „čia ir dabar“