Ugdymo metodika

 

Ugdymo gimtosios kultūros pagrindu metodika – tai ugdymo pamatas, kuris susideda iš kertinių akmenų:​​​​

 •  sukurtos aplinkos

 •  sutelktos nuostabios bendruomenės

 •  sukurtos unikalios ugdymo programos

Pati tinkamiausia aplinka pirmiausia yra ta, kurioje vaikas jaučiasi saugus ir pasitikintis kitais.

Kviečiame susipažinti, kaip gimtosios kultūros pagrindu ugdomos vaikų kompetencijos:

 • kaip įmanoma labiau atsisakome visko, kas primena formalias ugdymo institucijas ir kviečiame vaikus įsikurti jaukiuose namuose

 • mokykloje kuriame santykius, kurie leistų vaikui ir jo šeimai, mokytojams jaustis saugiems, pasitikinčiais savimi ir kitais, gerbiamais ir suprastais

 • neskatiname konkurencijos tarpusavyje, o leidžiame kiekvienam atskleisti savo unikalius gebėjimus ir poreikius, skatiname tik konkurenciją prieš patį save

Tvari bendruomenė nėra duotybė: tai viešoji gėrybė, kurią turime susikurti patys!

 • skatiname glaudų tėvų ir mokytojų „gyvą“ bendravimą ir bendradarbiavimą

 • vertiname bendruomenę kaip pačią svarbiausią sąlygą ugdymo įstaigoje, darančią įtaką ne tik vaiko emocinei gerovei mokykloje, bet ir jo pasiekimams

 • įtraukiame šeimas į mokyklos gyvenimą ir džiaugiamės jų iniciatyvomis

 • kuriame ryšius su įvairiomis įstaigomis ir įmonėmis, kad patirtinis ugdymas būtų „čia ir dabar“

 

Priemonės negali tapti tikslu, jos turi ir likti priemonėmis tikslui pasiekti

 • kuriame vaikams galimybes pažinti ir išbandyti save skirtingose srityse, įvairiomis priemonėmis ir būdais

 • naudojame pačias įvairiausias priemones, svarbu, kad jos būtų saugios

 

Šią penkerius metus kurtą ir tobulintą ugdymo metodiką dovanojame Lietuvai – ja pasidalinsime su visomis susidomėjusiomis ugdymo įstaigomis, kurios kreipsis adresu info@baltusalele.lt

Kaip mokysimės

 

 

 

Mūsų pradinėje mokykloje ugdymo procesas paremtas per penkerius metus sukurta ir sava patirtimi patikrinta unikalia ugdymo gimtosios kultūros pagrindu metodika. Mūsų tikslas – sukurti kiekvienam vaikui palankią ugdymui aplinką, sutelkti bendruomenę ir remtis stipriomis bei pažangiomis ugdymo priemonėmis.

Kertiniai mūsų ugdymo metodikos aspektai – kultūra ir kūrybiškumas – svarbūs kiekvienam vaikui ir kiekvienai šeimai. Mūsų mokytojai kultūrą suvokia pirmiausia kaip kiekvieno žmogaus, kiekvienos šeimos ir visos tautos bendravimą, pozityvų santykį – dorą. Kultūra ir Kūrybiškumas yra neatsiejami, juk per Lietuvoje gyvenusių ir gyvenančių tautų kūrybinį įnašą yra kuriama Lietuvos kultūra, o kultūros dėka atskleidžiamas žmogaus kūrybiškumas ją puoselėti įvairiais pavidalais. 

Tik kultūra ir kūrybiškumas leidžia vaikui atsiskleisti, puoselėti unikalius gebėjimus, įgyti naujų įgūdžių ir žinių bei jas įsisavinti. Tai be galo svarbu kiekvieno vaiko ateičiai, pasirenkant savą kelią kuriant šeimą, pasirenkant mylimą veiklą ir realizuojant savo tikslus.

Mokymas(is) patiriant

Mokymasis per patyrimą yra pati seniausia mokymosi metodika – tai mokymasis veikiant, kai galimybė patirti mokymosi turinio prasmę derinama su kryptinga refleksija ir analize. Patirtinis mokymasis mokiniams yra įdomus, nes dažnai mokomasi neįprastoje aplinkoje – neretai lauko sąlygomis, gamtoje.

 

Aplinka, kuri ugdo

Vaikai mokykloje turi jaustis tiek fiziškai, tiek ir emociškai esą kaip namie: saugūs, pasitikintys aplink esančiais žmonėmis ir aplinka, jaustų jaukumą ir darną. Taigi, mūsų mokykloje aplinka kuriama tokia, kuri atlieptų būtent ten susibūrusių vaikų savijautą. Tik tuomet visos kitos aplinkoje esančios priemonės pagelbės vaikams puoselėti jų kūrybiškumą, skatinti žingeidumą ir veiklumą.

Mokymas(is) per trumpalaikius ir ilgalaikius projektus

Įgyvendindami įvairius projektus, vaikai mokosi nustatyti tikslus ir uždavinius, per skirtingą projektų apimtį suprasti laiko tėkmę ir planuoti, susikoncentruoti bei augina kantrybę. O svarbiausia, kad projektinės veiklos metu vaikai mokosi iš savos ir kitų patirties, supranta tiek individualaus darbo ir atsakomybės, tiek ir komandinio darbo svarbą.

Integruotas ir kontekstualus mokymas

Tęsiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoje įtvirtintą metodiką ugdyti vaikus mokomųjų dalykų ir kompetencijų dermėje – tai ugdymas ne tik gaunant žinias, bet iškart panaudojant, išbandant, patiriant ir siejant jas tarpusavyje tiek laiko, tiek ir viso pasaulio kontekste. Vaikams mokymasis turi būti smagus, įtraukiantis, motyvuojantis, tad tam naudojame įvairias priemones ir aplinkas.

Vertybių puoselėjimas

Kasdieniškai tiek ugdymo procese, tiek leisdami laisvą laiką su vaikais puoselėjame mūsų bendruomenės ir visuomenės vertybes: pagarbą ir gerumą vieni kitiems, meilę savo šeimai ir aplinkai. Juk vertybės dažniausiai padeda žmogui ne tik orientuotis pasaulyje, bet ir pasirinkti tai, kas jame iš tikrųjų yra reikšminga. Vertiname ir gerbiame kiekvienos šeimos vidinę kultūrą ir pasaulėžiūrą, stengiamės atliepti jas ir jų dermėje kurti savą ugdymo įstaigos kultūrą.

Individualus ir komandinis ugdymas

Kiekvienas vaikas turi savo unikalius gebėjimus, kuriuos tėvai ir mokytojai kartu stengiasi atskleisti ir puoselėti, bei individualų mokymosi tempą, į kurį būtina atsižvelgti pritaikant ir asmeninius mokymosi planus. Mokymasis kartu su kitais padeda suprasti savo ir kito išskirtinius gebėjimus, juos vertinti ir nukreipti bendram darbui grupėje. O svarbiausia individualaus ir komandinio darbo derinimo vertybė – tai vaikui siunčiama žinutė, kad svarbu ne konkuruoti su kitais, o stengtis būti geresniu už save patį.

 

 

Ritmas

 

 

Kasdien pasikartojanti dienotvarkė vaikams leidžia jaustis saugiems ir savarankiškiems. 

Dienos ritmas

7.30 - 8.00

Susirenkame ir pasiruošiame dienai

8:00 – 8:30

Pusryčiai

8:30 – 9:00

Ryto ratas

9:00 – 12:30

Integruotos pamokos ir veiklos

12:30 – 13:00

Pietūs

13:00 – 14:30

Integruotos pamokos ir veiklos

14:30 – 18:00

Popamokinė veikla

Savaitės ritmas

Pirmadienis

Individualus ugdymas

Antradienis

Komandinis ugdymas

Trečiadienis

Patiriminis ugdymas

Ketvirtadienis

Projektinė veikla

Penktadienis

Žinių įtvirtinimas ir refleksija

Mėnesių ir metų ritmas
 • Metų pasaka (išsirenkama mokslo metų pradžioje)

 • Trimestrų technologijų projektai

 • Trimestrų meniniai projektai

 

Mokytojai

Pamokėlės apie istoriją – gimė apie 2003 metus, kaip sekmadienio pamokėlės lietuvių vaikams Londone. Jų metu mes su vaikais  ragaujame, šokame ir kitais pojūčiais patiriame istorijos paslaptis.

Istorijos ir pasaulio pažinimo mokytojas

Aivars Citrons
Alina Sinicė

Mokyklos įkūrėja ir vadovė

Esu nuostabią šeimą sukūrusi, penkis vaikus auginanti mama. Būtent iš šeimos semiuosi kantrybės, išminties ir nuoširdumo, tai padeda man tobulėti. Mane įkvepia darbas dėl vaikų ir jų šeimų, stengiuosi išklausyti, suprasti ir visada mąstyti pozityviai. Siekiu, kad naujoji karta užaugtų su tvirtomis vertybėmis ir mylinčia širdim.

Vaiva Čičelytė

Priešmokyklinio ir meninio ugdymo mokytoja

Laura Monkevičiūtė-Aliukonė

Pradinių klasių mokytoja

Esu labai laimingas žmogus, nes kasdien darau tai, ką apie ką svajojau dar mokyklos suole. 
Puikiai suprantu, kad vaikai, klusniai sėdintys suole ir klausantys mokytojo instrukcijų, nebėra ir negali būti šiuolaikinės mokyklos veidas. Ugdymas turi būti orientuotas į prasmę, o kiekviena diena turininga, pilna unikalios patirties. Vaikai turi ne tik perprasti dalykines žinias, tačiau drauge pažinti save, atrasti ir įgalinti veikti geriausias savo savybes, atskleisti savo unikalumą. Ir visa tai tam, kad pamiltų bei kurtų geresnį pasaulį.

Benedikta Dominyka Pajaujytė

Muzikos mokytoja

Agnė Baranauskienė

Keramikos mokytoja

Konsultantai:
Kristina Bufaitė

Ergoterapeutė

Kai vaikystėje manęs klausdavo "Kuo nori buti užaugusi?", ilgai negalvodama atsakydavau, kad būsiu gydytoja ir mokytoja. Atrodo neįtikėtina, bet dabar esu užimtumo terapeute, t.y. tas žmogus, kuris padeda ne tik vaikui užaugti, bet ir "gyti". Mano darbas tiek indvidualus, tiek ir su vaikų grupe, tačiau reikalaujantis dirbti komandoje su kolegomis pedagogais ir tėvais. Jis nuostabiai įdomus ir kupinas iššūkių.

Artūras Vanagas

Sporto mokytojas

Nuo vaikystės buvau sportiškas ir mėgau judėti, gyventi aktyviai. Domėjausi daugeliu sporto šakų, bet ypač traukė kovos menai.Stengiuosi ugdyti vaikus visapusiškai: ne tik mokau kovos menų, bet padedu sustiprėti fiziškai, pagerinti koordinaciją, ugdyti discipliną. Mėgstu su vaikais pabendrauti ir pasibaigus treniruotei. Noriu, kad vaikai augtų mandagūs, atsakingi bei stiprūs ir sveiki.

 • Facebook Social Icon

Pradinė mokykla

Baltų šalis

Ozo g. 37,

Vilnius

© Baltų šalis 2019. Visos teisės saugomos.